DODAWANIE DEKLARACJI TANDEMOWEJ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dane osoby do powiadomienia w razie wypadku:
 •  
 •  
 •  

Podane wyżej dane dotyczą mojej osoby i są prawdziwe. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby działalności Szkoły Spadochronowej SKYDIVE CHEŁM i osób z nią powiązanych.